تاریخچه

تلاش جهت ایجاد شرکتی بمنظور احداث مرکز آزمون جاده ای خودرو در کشور از سال 1380آغاز گردید.علیرغم پاره ای از آزمونها به صورت پراکنده توسط خودروسازان داخلی، مرکزی با شخصیت حقوقی مستقل جهت تولی گری این نیاز صنعت خودرو در تاریخ 1382/09/04 در قالب شرکت آزمون جاده ای خودرو شکل گرفت.با توجه به اینکه طرح آزمون جاده ای خودرو در این سطح برای اولین بار در کشور اجرا می شود، انجام مطالعات گسترده و کسب دانش فنی در این زمینه در اولویت کاری شرکت قرار گرفت.
انجام مطالعات امکان سنجی، مکان یابی و اجاره زمین مناسب جهت اجرای طرح با توجه به الزامات پروژه، اجرای زیرساختهای پروژه، تعیین الزامات و نیازهای پروژه در ارتباط تنگاتنگ با متخصصان صنعت خودرو و تایر، تهیه RFQ و انجام مذاکرات با شرکت های طراح بین المللی و انتخاب شرکت آلمانی اوبرمایر Obermeyer Planen+Beraten GmbH بعنوان طراح پروژه از جمله اقدامات شرکت آزمون جاده ای خودرو محسوب می شود. با امضای قرارداد طراحی مرکز آزمون جاده ای با مشاور خارجی طرح در مهرماه 93 روند فعالیت ها سرعت گرفته و در انتهای سال 93 مسترپلان طرح دریافت و جانمایی و مشخصات تمامی سطوح آزمون، ساختمان های موجود و زیرساختهای پروژه تعیین شد.طراحی جاده های عملکردی، جاده دوام و جاده دوام در فرسایش شتاب یافته از جمله برنامه های شرکت در حوزه طراحی در سال 94 بوده است که توسط شرکت اوبرمایر به انجام رسیده و در حوزه اجرا، احداث جاده عملکردی به عنوان فاز اول پروژه از تابستان سال 94 آغاز شده و مطابق زمانبندی در حال اجراست.